ДПІ
Книга пам’яті полеглих за Україну

Офіційно


Кабінет медичної практики "Уровітал"
Каталог
Комунальні
підприємства
Подати показники лічильників
Розклад руху
Підприємцям
з на
 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
хостинг от freehost.com.ua
bigmir)net TOP 100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47


ДПІ у Волочиському районі  
Спрощена система оподаткування.
Роз’яснення
16.01.2012

З 1 січня 2012 року набирає чинності Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)”.

З цього часу спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання встановлюватиметься виключно в умовах Податкового кодексу України.

“Зміни, внесені до спрощеної системи, створять сприятливі умови для ведення бізнесу суб’єктами малого підприємництва, поліпшать податковий клімат для підприємців”, – зазначає голова комісії з проведення реорганізації ДПІ у Волочиському районі Анатолій Саланський. Базою для підготовки цього документа слугували пропозиції підприємницької спільності.

- Анатоліє Миколайовичу, які нові правила передбачені законом?
- Нова спрощена система оподаткування, обліку та звітності передбачає збільшення обсягів річного доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі, прив’язку ставок єдиного податку до розміру мінімальної заробітної плати, встановлення з метою оподаткування чотирьох категорій платників, відсутність надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи, скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг ) у фізичних осіб - платників єдиного податку, обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності, встановлення відповідальності платника податку за застосування способу розрахунків іншого, ніж грошовій формі, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві, перевищення граничного обсягу доходу тощо, встановлення підстав для анулювання органами податкової служби свідоцтва платника єдиного податку тощо.

Ви зазначили, що передбачено чотири групи платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Роз’ясніть детальніше.
- Насамперед – про підприємців. Фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи.

До першої віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють винятково роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках чи провадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тисяч гривеь. Для них ставка податку – в межах від одного до десяти відсотків від мінімальної заробітної плати.

Друга група – підприємці, які протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу в яких не перевищує мільйон гривень. Вони можуть здійснювати господарську діяльність із наданням послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку чи населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка податку для них – від двох до 20 відсотків від мінімальної заробітної плати.

До третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг доходу в яких не перевищує 3 мільйони гривень. Ставка для цієї групи три відсотки від отриманої виручки за умови сплати ПДВ, або 5 відсотків без сплати ПДВ.

Четверта група платників єдиного податку стосується винятково юридичних осіб. Вони можуть бути будь-якої організаційно – правовової форми. Протягом календарного року середньооблікова кількість працюючих у них не повинна перевищувати 50 осіб, обсяг доходу 5 мільйонів гривень.

- Для платників єдиного податку встановлено один спосіб розрахунків. Який?
- Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги ) тільки в грошовій формі(готівковій чи безготівковій).

Роз’ясніть детальніше про умови перебування на спрощеній системі оподаткування.
- Платники єдиного податку, які в календарному (податковому ) кварталі перевищили граничний осяг доходу: першої групи (понад 150 тис. гривень) – за заявою з наступного календарного кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування; другої групи (понад мільйон гривень) – за заявою в наступному податковому (звітному) кварталі переходять на застосування ставки податку для третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування ; третьої групи (понад 3 мільйони гривень) – зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом. При цьому вказані категорії платників до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку – 15 відсотків. За такою ж ставкою оподатковуватиметься дохід від застосування не передбаченого способу розрахунків, дохід від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи, та дохід від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Для четвертої групи платників єдиного податку до суми перевищення обсягу доходу , доходу від застосування не передбаченого способу розрахунків чи доходу від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, ставки встановлюються у подвійному розмірі від діючих.

Який порядок нарахування та сплати податку?
- Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Вони можуть здійснити сплату податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків здійснюють органи державної податкової служби на підставі заяв таких платників. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Анатоліє Миколайовичу, роз’ясніть коротко про порядок ведення обліку та подання звітності платниками єдиного податку.
- Платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість , ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форму книги обліку доходів, порядок її ведення затверджує Міністерство фінансів України. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, і четвертої групи ведуть облік доходів та витрат за спрощеною формою і в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Щодо звітності, то платники єдиного податку першої групи, якщо вони не допустили перевищення протягом року граничного обсягу доходу або не перейшли самостійно на сплату податку за ставками другої або третьої групи, подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку в строк, встановлений для річного звітного (податкового періоду), в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески. В разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за іншими ставками декларацію слід подати в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Податкову декларацію подають до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року, подавши заяву до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування подають не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року)

- А як можна отримати свідоцтво платника єдиного податку податку?
- Свідоцтво платника єдиного податку видає орган державної податкової служби протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви. Таке свідоцтво видається безстроково, винятково суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам. Платникам єдиного податку першої та другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності і на які встановлено різні ставки єдиного податку, видають одне свідоцтво платника єдиного податку.

- Які перспективи ведення бізнесу суб’єктів підприємницької діяльності , які оберуть спрощену систему оподаткування?
- Насамперед наголошу, що запроваджено диференційований підхід до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту і реєстрацію «спрощенців» як платників ПДВ. На відміну від діючого законодавства не передбачено збільшення розміру ставки податку за кожного найманого працівника. Для фізичних осіб – підприємців, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення лише книги обліку доходів . Фізичні особи – підприємці, які є платниками ПДВ, будуть вести облік доходів і витрат за спрощеною формою та в порядку, визначеному Мінфіном. Підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, матимуть економічно обґрунтоване право на відпустку: за один місяць щороку вони не сплачуватимуть «єдиний» податок. Аналогічна норма діє також і в разі хвороби підприємця, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена копією листка (листками) непрацездатності. Із реформуванням спрощеної системи оподаткування усунуто вади нормативного поля податкової системи й інші неузгодженості чинного законодавства, а також створено можливості для розширення кола платників єдиного податку і переходу суб’єктів господарювання на спрощену систему оподаткування , обліку та звітності. На завершення нагадую, що свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсним до отримання свідоцтва , виданого за новими правилами, але не пізніше ніж
до першого червня 2012 року. Однак треба буде подати до податкової інспекції відповідну заяву щодо вибору спрощеної системи не пізніше 25 січня 2012 року.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

Мнагазин 7 Континент. Волочиськ.


7 Континент, Волочиськ

Погода на тиждень
• перейти на rp5